logo    

 

O projektu

Připravované akce

Uskutecněné akce

Vyhlášení soutěží

HLASOVÁNÍ - Soutěž o nejoblíbenějsí strom

Fotogalerie

Partneři

Výsadba stromů

Píseň o stromu

Mesto stromu

BESEDA O REKONSTRUKCI PARKU
 U LETNÍHO KINA

V pondělí 14.1.2008 se v konferenčním sále Zimního stadionu v Tachově uskutečnila první z letošních akcí kampaně „Tachov  - město stromů“.  O své názory k plánované rekonstrukci  parku u letního kina se s vedením města přišlo podělit asi čtyřicet občanů, nechyběli ani někteří členové zastupitelstva.
Město Tachov si nechalo vypracovat čtyři ideové návrhy celkového řešení parku. Ty jsou stále k nahlédnutí na  webových stránkách města a ve vestibulu budovy v Hornické ul. č.p. 1695 v Tachově. Ve všech návrzích je v prostoru dnešního letního kina plánována zeleň ve formě pobytové plochy. Cestní síť je v některých návrzích navržena projektanty nově, jinde zase respektuje stávající vyšlapané cesty, které slouží k průchodu parkem.
Na besedě  padly různé názory na  případné kácení stromů v parku. Od preventivního vykácení většiny starších stromů, přes souhlas s nezbytným kácením potenciálně nebezpečných stromů, až po pokus navrátit park jeho původnímu účelu a vytvořit zde arboretum. Na adresy projektantů pak padly výtky i pochvaly. Největší nesouhlas asi vzbudily kruhové cesty, které nevyhovují potřebě rychlé průchodnosti parku, fontána z důvodu obav z vandalismu a kavárna uprostřed parku. Rovněž umístění lezecké stěny se setkalo většinou s negativním ohlasem.
Z diskuze vyplynulo, že bude důležité rozhodnout, k jaké formě odpočinku chceme park využívat. Milovníci klidu v přírodě by nejspíše přivítali možnost posedět nerušeně na trávě nebo lavičce a vychutnávat si stín pod mohutnými korunami stromů, někteří rodiče s dětmi by asi raději volili posezení u kávy na rozšířené terase Parkhotelu se sousedícím dětským hřištěm.
Zůstává také otázka, zda je vhodnější stávající letní kino úplně odstranit, nebo ponechat alespoň kamennou část pódia pro menší kulturní vystoupení. Podle slov starosty města Mgr. Macáka  radnice zvažuje možnost využít pro větší koncerty klášterní zahradu u muzea.
Během besedy zaznělo mnoho zajímavých názorů. Všechny byly  zaznamenány a pomohou v následném rozhodování. Diskuse s občany nebyla touto besedou uzavřena a město uvítá další názory a připomínky k problematice rekonstrukce parku.

Fotogalerie
 

 

loga