logo    

 

O projektu

Připravované akce

Uskutecněné akce

Vyhlášení soutěží

HLASOVÁNÍ - Soutěž o nejoblíbenějsí strom

Fotogalerie

Partneři

Výsadba stromů

Píseň o stromu

Mesto stromu

DEN ZEMĚ

 

Dne 5.4.2008 se uskutečnila oslava „DNE ZEMĚ“, spojená s výsadbami dalších ovocných stromků v genovém sadu. Akci pořádalo město Tachov ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody, ZO 31/01 Tachov.
Jednalo se o jarní vycházku v okolí Tachova. Na trase vycházky se účastníci dozvěděli zajímavosti týkající se  některých chráněných živočichů vyskytujících se na Tachovsku. Ukázkami své činnosti se rovněž pochlubili členové HZS Plzeňského kraje (ukázka umístění norné stěny na řece v případě havarijního úniku ropných látek do řeky).
Cíl jarní vycházky byl v genovém sadu. Zájemci z řad veřejnosti zde vysadili dalších 125 ks ovocných stromků. Seznam stromků vysazených veřejností v genovém sadu ve dnech 17.11.2007 a 5.4.2008, včetně jmenného seznamu sázejících, je uveden samostatně pod odkazem „Výsadba stromů“..

Fotogalerie
 

 

loga