logo    

 

O projektu

Připravované akce

Uskutecněné akce

Vyhlášení soutěží

HLASOVÁNÍ - Soutěž o nejoblíbenějsí strom

Fotogalerie

Partneři

Výsadba stromů

Píseň o stromu

Mesto stromu

MUZEJNĚ – GALERIJNÍ NOC 

 

Dne 7.6.2008 se Město Tachov připojilo k celostátní akci nazvané „Muzejní noc“. V jejím rámci  proběhly jednotlivé akce v městské knihovně, galerii a Muzeu Českého lesa v Tachově.
V městské knihovně se uskutečnila beseda s autorkou knihy o stromech Lenkou Ničkovou a ilustrátorkou této knihy Adrianou Skálovou. Současně zde byla vyhodnocena literární soutěž na téma „Člověk a příroda“.
Do soutěže se přihlásilo a své práce zaslalo 58 autorů. Porota vybírala z 51 prací  v kategorii poezie a 49 prací v kategorii próza. V každé věkové kategorii porota vybrala jedno dílo v kategorii próza a jedno dílo v kategorii poezie (výjimku tvoří pouze kategorie D – poezie, kde byly jako nejlepší vyhodnoceny dvě práce).

Celkové vyhodnocení literární soutěže:

kategorie A  -  próza:               Matěj Sieber, 11 let, ZŠ Hornická ul. v Tachově
poezie:             Martin Paštika, 11 let, ZŠ Hornická ul. v Tachově

 

kategorie B  -  próza:               Kristýna Stuchlová, 14 let, ZŠ Hornická ul. v Tachově
poezie:            Karel Bluma, 12 let, ZŠ Kostelní ul. v Tachově

 

kategorie C  -  próza:               cena neudělena
poezie:            Pavel Žalud, 19 let, Gymnázium Tachov

 

kategorie D  -  próza:               Jiřina Pulerová, Tachov
poezie:            Svatava Mášová, Kroměříž
Hana Bendová, Brno

V Muzeu Českého lesa v Tachově byly vystaveny práce z výtvarné a keramické soutěže. Sešlo se zde celkem 372 prací ve výtvarné a 81 děl v keramické soutěži.
Porota vyhodnotila a starosta města Mgr. L. Macák předal ceny těmto autorům:

Celkové vyhodnocení výtvarné soutěže:

Základní školy  1. – 5. třída
1. místo            Miloš Kořínek, ZŠ Kostelní                                                               
2. místo            Kateřina Burianová, ZŠ Hornická                                                      
3. místo            Michelle Kuklová, ZŠ Přimda                                                

Základní školy  6. – 9. třída
1. místo            Michal Schröpfer, ZŠ Přimda                                                            
2. místo            Johana Divišová, ZŠ Přimda                                                              
3. místo            Adam Vaněk, ZŠ Přimda                                                                  
Základní umělecké školy
1. místo            Jana Popelková, ZUŠ Planá                                                              
2. místo            Martin Kohout , ZUŠ Planá                                                               
3. místo            Denisa Fuksová, ZUŠ Tachov                                               

Domy dětí a mládeže
1. místo            Barunka Sýkorová, DDM Tachov                                                     

Gymnázium, střední školy a učliliště
1. místo            Eliška Niklová, SOŠ Sušice                                                               
2. místo           neuděleno
3. místo            Lyudmyla Dolechek, SPŠ Světce                                                       

Dospělí
1. místo            Ivrin Dušková  , Tachov                                                                    

ČESTNÁ UZNÁNÍ
Žáci 5.ročníku ZŠ P.Jilemnického (základní školy 1. – 5. třída)           
Michal Schröpfer, ZŠ Přimda (základní školy 6. – 9. třída)                                        
Libor Wagner, Domov osob se zdravotním postižením Milíře (18 let)             

 

Celkové vyhodnocení keramické soutěže:

Základní umělecké školy
1. místo            Natálka Hrušková, 7 let, ZUŠ Tachov                                             
2. místo            Karolína Sládková, 14 let, ZUŠ Tachov                                             
3. místo            Dorotka Vaďurová, 12 let, ZUŠ Tachov                                            

Domy dětí a mládeže
1. místo            Miroslav Müller, 11 let, DDM Tachov                                   
2. místo            Adéla Dvořáková, 14 let, DDM Tachov                                            
3. místo            Veronika Žlincová, 7 let, DDM Tachov                                             

Gymnázium, střední školy a učiliště
1. místo            Karel Škácha, Nové Domky                                                             
2. místo           Eugen Herák, Nové Domky                                                               
Petr Giňa, Nové Domky
Marti Lacko, Nové Domky
3. místo            Tomáš Kroidlo, Nové Domky                                                           

Dospělí
1. místo            Vladislava Huclová , DDM Tachov                                                    
2. místo            Marcela Balejová, Milíře                                                                   
3. místo            Lia Ruthová, DDM Tachov                                                               

ČESTNÁ UZNÁNÍ
Mateřská škola Sadová          
Mateřská škola Stadtrodská                                                                                     
Mateřská škola Pošumavská                                                                                     
Mateřská škola Tyršova                                                                                            

Fotogalerie
 

 

loga