logo    

 

O projektu

Připravované akce

Uskutecněné akce

Vyhlášení soutěží

HLASOVÁNÍ - Soutěž o nejoblíbenějsí strom

Fotogalerie

Partneři

Výsadba stromů

Píseň o stromu

Mesto stromu

Výstava STROMY A MYSTIKA

 

Ve čtvrtek 6.12.2007 se v prostorách Muzea Českého lesa v Tachově uskutečnila vernisáž výstavy „Stromy a mystika“.  Všechny přítomné účastníky této, již čtvrté akce, v rámci kampaně „Město stromů“, přivítal místostarosta města Jiří Struček. 

S posláním stromů, které je poutavým způsobem zpracováno na jednotlivých panelech výstavy autorky RNDr.M.Hruškové, seznámil přítomné RNDr. Pavel Řepa. Své povídání doplnil o  zkušenosti a poznatky z dlouholeté práce v oblasti ochrany přírody a krajiny. Připomenul, že první zákon o ochraně přírody platil v naší republice od r. 1956. Na jedné straně je pozitivní, že si lidé začali uvědomovat, že památné stromy jsou něčím, co je třeba chránit a věnovat jim podle toho náležitou péči, na druhé straně se tím více zdůraznila smutná skutečnost, že vůbec musíme na ochranu stromů vydávat zákony, že nemáme úctu a potřebu ochrany těchto mnohaletých svědků naší minulosti v sobě samých. Vždyť stromy jsou tady mnohem déle než my, a proto bychom k nim měli mít víc úcty a pociťovat větší souznění.

Jednotlivé panely výstavy obsahují kromě fotografií památných stromů i myšlenky a úvahy, které osloví svou hloubkou a moudrostí. Bylo by škoda zde alespoň části těchto textů neuvést. Ať slouží jako pozvánka pro návštěvu této výstavy, která bude v prostorách Muzea Českého lesa k vidění do konce roku 2007.

Stromy a mýty
Již od pradávna lidé přiznávali přírodě sílu, kterou nechápali, ale jejíž moc uznávali. Mohutné stromy uctívali a báli se jich. Věřili, že v nich žijí neznámé mocné bytosti, božstva, která jejich životy ovlivňují. Proto považovali takové stromy za posvátné a nedotknutelné. Věřili, že stromy mají v sobě tak jako lidé duši, a že se jim proto nesmí ubližovat, protože jako lidé, znají bolest.

Stromy posvátné
Pro křesťany se posvátnými stávaly i stromy, na kterých byly pověšeny obrázky světců, nejčastěji Panny Marie. Takovéto stromy bývaly chráněné, často se stávaly součástí božích muk. Dodnes mají tyto stromy okolo sebe zvláštní atmosféru, jako by zvaly k zastavení a zamyšlení.....

Stromy rodové
Stromy, které svou korunou ochraňovaly i ochraňují domovy lidí, nazýváme stromy rodovými. Naši předci stromy vysadili, když postavili chalupu, mlýn nebo hospodářství a věřili, že strom, přesněji jakési božstvo, dobrá mocnost, která ke stromu patří, bude přát jejich domu a lidem v něm bude pomáhat. Vztah ke starému stromu pomáhal upevňovat úctu k rodičům a prarodičům a lásku k domovu, jehož symbolem se rodové stromy často stávaly.

Stromy u hradů
Každý starý hrad láká tajemností a skrytou historií. Dává tušit, co se ve starých zdech stalo, jak lidé žili a jak kruté chvíle čekaly na obyvatele hradu, když se přibližoval nepřítel. Živým svědkem těchto událostí bývaly často stromy na nádvoří a o okolí hradů, které upoutají naši pozornost nejen svým stářím, ale mnohdy i vzhledem poznamenaným útrapami těchto období. Zastavte se u něho a poslouchejte. Protože to, o čem jste četli v historických knížkách, o čem jste přemýšleli při prohlídce hradu – to on zná. Je to očitý a živý svědek. Nemůže promluvit lidskou řečí, ale dělá to po svém. Dovolte mu, aby k vám mohl promlouvat.....

Stromy slavných
Stromy jsou dlouhověké, přežívají několik generací, a proto se stávají spojníky mezi předky a potomky. Dlouhověkost jako by je předurčovala k tomu, aby připomínaly co se stalo za jejich života, který je o tolik delší, než mohou pamatovat lidé.Připomínají tedy události, které máme spojené s kapitolami dějepisu, a připomínají i osobnosti, které nám zanechaly významné dílo. A tak jsou stromy spojovány se jmény panovníků i vojevůdců, učenců, umělců i světců.

Zelená štafeta
Stromy sází lidstvo již několik staletí pro své potomky. Je to krásná zelená štafeta, kterou předává jedna generace druhé. Jsou úzce spojené s lidmi a i proto je potřeba o ně pečovat a zaznamenávat jejich příběhy. Jestliže však nebudeme vysazovat stromy nové, pak nám nezbude než jen přihlížet zániku těch, které nám zanechala předchozí staletí.
Nebudeme-li dnes dělat začátky, pak budeme jen přihlížet koncům....

Dívejme se proto pozorně na všechny stromy kolem sebe. Nenechme bezhlavě převážit racionální důvody pro jejich likvidaci nad možností, aby mezi námi v klidu dožili svůj dlouhý a krásný život. Chovejme se k nim pokud možno jako ke svým přátelům, kteří si zaslouží naši úctu, respekt a  pomoc.

Fotogalerie
 

 

loga