logo    

 

O projektu

Připravované akce

Uskutecněné akce

Vyhlášení soutěží

HLASOVÁNÍ - Soutěž o nejoblíbenějsí strom

Fotogalerie

Partneři

Výsadba stromů

Píseň o stromu

Mesto stromu

Slavnostní zahájení kampaně
„TACHOV – MĚSTO STROMŮ“

       V pátek 9.11.2007 na nádvoří tachovského zámku oficiálně odstartoval roční maraton akcí, pořádaných v rámci kampaně „Město stromů“. Sešla se zde asi stovka nadšenců, které neodradilo ani chladné počasí s občasným sněžením.
       Po slavnostních fanfárách v podání několika členů DOM Tachov se ujal slova starosta města a senátor Mgr. Ladislav Macák. Poděkoval organizátorům a partnerům kampaně a popřál všem hodně úspěchů při realizaci jednotlivých akcí.
       S nejzajímavějšími akcemi kampaně a zejména pak s kategoriemi jednotlivých soutěží, které budou v průběhu roku probíhat, seznámil zúčastněné člen Rady města Tachova a předseda komise životního prostředí Rady města Ing. Václav Smihrodský. Na nejbližší listopadové a prosincové akce kampaně pozvala občany města paní Ilona Gonová, tajemnice komise životního prostředí, která je koordinátorem jednotlivých akcí kampaně.
       Po slavnostním zahájení pozval moderátor akce, Mgr. Josef Kožnar, k mikrofonu paní Alenu Mautnerovou, předsedkyni Klubu českých turistů při TJ Slavoj Tachov. Členové KČT se nejen v hojném počtu zúčastnili zahájení kampaně, ale  spojili slavnostní vysazení stromu  s oslavou padesátého výročí svého založení.
       Největší potlesk a výzvy k následnému dvojímu opakování si vysloužila „hymna“ kampaně. Zazpíval a zahrál ji její autor, pan Václav Holub. Tato „Píseň o stromu“ bude zahajovat každou akci a stane se tak nedílnou součástí kampaně. K poslechu bude dostupná i na webových stránkách Města Tachova.
       V průběhu celého večera sázeli i nejmladší účastníci. Dům dětí a mládeže Mraveniště pro ně připravil nádherné papírové listnáče i jehličnany.
       Na závěr akce, jako její slavnostní vyvrcholení, byl na nádvoří tachovského zámku vysazen strom - symbol kampaně - Liliovník tulipánokvětý. Jedná se o okrasný, opadavý, rychle rostoucí strom z čeledi šácholanovitých, jehož délka života bývá až 300 let. V našich podmínkách dosahuje výšky až 35m. Má široce rozložitou korunu a velké, oboupohlavné květy, tvarem podobné tulipánům. Je to dřevina soliterní, vysoce esteticky ceněná, která vhodně doplňuje právě zámeckou architekturu. V západočeském kraji se vyskytuje velice sporadicky.
       Přejeme mu tedy, ať v našem městě zapustí kořeny  a krásou svou i svých květů přitahuje kolemjdoucí.

Fotogalerie
 

 

loga