\n"; echo "\n\n"; //Sečteme počet hlasů a zjistíme počet zadaných //možností v anketě $total=0; $i=1; while($row['opt'.$i]){ $total+=$row['votes'.$i]; $i++; } $n=$i; //Vlastní zobrazení anketních dat for($i=1;$i<$n;$i++){ echo "\n"; } echo "\n
"; //Napiš anketní otázku echo $row['question']."
"; $v=$i."||".$row['votes'.$i]; echo ""; echo $row['opt'.$i]."
\n"; //Výpočet šířky sloupku //Pozor na dělení nulou! if ($total==0){ $width=3; } else { $width=round(($row['votes'.$i]/$total)*100)+2; } echo "\"-\"\n"; echo " [".$row['votes'.$i]."]
"; //Celkový počet hlasů echo "Celkem hlasů: ".$total; echo "
\n"; echo "\n"; echo "
\n\n"; } require "sql.php"; connect(); show(2); ?>