logo    

 

O projektu

Připravované akce

Uskutecněné akce

Vyhlášení soutěží

HLASOVÁNÍ - Soutěž o nejoblíbenějsí strom

Fotogalerie

Partneři

Výsadba stromů

Píseň o stromu

Mesto stromu

Stručné seznámení s celoroční kampaní

„TACHOV – MĚSTO STROMŮ“

 

Jedná se o celoroční ekologicko – osvětovou kampaň, jejímž cílem je podnítit zájem veřejnosti všech věkových skupin o ochranu životního prostředí a prohloubit pozitivní vztah k přírodě, symbolizované v této kampani stromy.
Každý měsíc, po dobu jednoho roku budou ve městě probíhat akce, které mají za cíl podnítit a upevnit zájem veřejnosti o zeleň. Obyvatelé města budou mít možnost zúčastnit se besed s ekologickou tematikou, různých výstav, vyjádřit své názory na realizaci zeleně ve městě Tachově, zapojit se do  soutěží a v neposlední řadě se i aktivně do ozelenění města zapojit formou výsadby stromků.
Široké spektrum partnerů projektu zaručuje různorodost a kvalitu pořádaných akcí a umožňuje oslovení veřejnosti všech věkových skupin, včetně předškolních a školních dětí.
O jednotlivých akcích bude veřejnost informována formou pozvánek a následně reportáží v místní kabelové televizi, v místním tisku a Zpravodaji městského kulturního střediska.

Kampaň  bude zahájena slavnostním ceremoniálem, který se uskuteční dne 9.11.2007 na zadním nádvoří Tachovského zámku. V rámci tohoto ceremoniálu bude  veřejnost  seznámena s cílem a programem kampaně, jako symbol kampaně bude slavnostně vysazen liliovník tulipánokvětý a budou vyhlášeny jednotlivé celoroční  soutěže. Slavnostní ráz této zahajovací akce podpoří svým vystoupením Dechový orchestr mladých. Dům dětí a mládeže Mraveniště oživí akci zorganizováním soutěží a her pro nejmenší.

Dalšími akcemi, které budou v rámci kampaně realizovány, budou např.:

- beseda o projektu záchrany starých a krajových odrůd ovocných stromů Tachovska, o jejich uchování pro další generace v genovém sadu a postupném  návratu zpět do volné přírody
- akce „Vysaď si svůj strom“, která umožní zájemcům z řad veřejnosti aktivní zapojení do tvorby zeleně ve městě formou výsadby stromků občany města v genovém sadu
-  beseda s pracovníky CHKO Český les o významu a cílech CHKO
- beseda zástupců města s občany o městské zeleni a diskuse občanů s navrhovatelem projektu rekonstrukce městského parku
- výstava „Stromy a mystika“, spojená s vernisáží autorky výstavy
- oslava  Dne Země, spojená s  11.ročníkem jarní vycházky, včetně táboráku, občerstvení a hudby v cíli. Součástí Dne Země bude  každoroční soutěž o největší hliníkovou kouli (třídění a sběr hliníkového odpadu, převážně folií z potravin).
- beseda o historii a současnosti městských lesů, i lesů obecně,  spojená s výstavou různých druhů dřevin a odborným výkladem
- povídání o památných stromech Tachovska, spojené s vycházkou
- beseda o deštných pralesích, seznamující veřejnost s problematikou deštných pralesů
- výstava květin
- výstava ovoce a zeleniny pěstitelů z Tachovska

Závěrečný slavnostní ceremoniál s vyhodnocením soutěží a uskutečněných akcí se uskuteční v měsíci říjnu 2008.

 

 

loga