logo    

 

O projektu

Připravované akce

Uskutecněné akce

Vyhlášení soutěží

HLASOVÁNÍ - Soutěž o nejoblíbenějsí strom

Fotogalerie

Partneři

Výsadba stromů

Píseň o stromu

Mesto stromu

soutěž

O NEJOBLÍBENĚJŠÍ STROM
MĚSTA TACHOVA

 

Podmínky soutěže    –    způsob hlasování:
Do soutěže bylo občany města Tachova nominováno celkem 16 stromů. Nejoblíbenějším stromem města Tachova se stane strom, který získá v průběhu měsíce září nejvíce hlasů. Hlasovat je možno buď elektronicky na internetové adrese www.tachov-mesto.cz (odkaz s logem Tachov – město stromů), nebo vhozením lístku s číslem nejoblíbenějšího stromu do urny ve vestibulu budovy v Hornické ul. č.p. 1695 v Tachově (Bílý dům), popř. v informačním středisku Městského kulturního střediska v Tachově.
Vítězný strom bude vyhlášen při závěrečné akci kampaně „Tachov – město stromů“  dne  20.10. 2008.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ výsledku hlasování  proběhne v pondělí 20. října 2008 v rámci slavnostního zakončení kampaně „TACHOV – MĚSTO STROMŮ“. Navrhovatelé tří stromů  s nejvyšším počtem hlasů, obdrží zajímavé ceny.

 

FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ

 

Téma soutěže:

 

1. STROM A JEHO ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
(soubor čtyř fotografií jednoho stromu
během čtyř ročních období)

2. STROM A ARCHITEKTURA
(fotografie zachycující strom umístěný v městské zástavbě)

3. STROM VE VÝTVARNÉM POJETÍ
(výtvarně laděné fotografie, případně upravované fotografie
libovolnou fotografickou či digitální technikou)

 

Kategorie soutěžících:  bez omezení

Datum uzávěrky soutěže: 22 .září 2008

Vyhodnocení soutěže: při  ukončení kampaně v říjnu 2008

podmínky fotografické soutěže:

 

Místo pro shromažďování fotografií: Provozovna Fotostudio Kráčmar nebo Město Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov (obálku označit „Město stromů“).

 

Formát všech soutěžních fotografií:  20 x 30 cm. Pro tuto kampaň zhotoví Fotostudio Kráčmar tyto fotografie za cenu 40,-Kč/kus.

 

autor se může zúčastnit max. třemi snímky pro každé téma.

 

Identifikace autora: ke každé práci je třeba připojit jméno, příjmení, věk, školu nebo adresu bydliště, telefonní číslo.

 

Dotazy k soutěži:
e-mail: stromy@tachov-mesto.cz
tel.číslo: 374 705 255, 775 744 487
provozovna Fotostudia Kráčmar, K. Světlé 505, Tachov

 

 

 

loga