logo    

 

O projektu

Připravované akce

Uskutecněné akce

Vyhlášení soutěží

HLASOVÁNÍ - Soutěž o nejoblíbenějsí strom

Fotogalerie

Partneři

Výsadba stromů

Píseň o stromu

Mesto stromu

sout

O NEJOBLBENJ STROM
MSTA TACHOVA

Nejoblbenj nemus vdy znamenat nejkrsnj. Strom ns me zaujmout nejen svm vzhledem, ale i stm, zasluhujcm nai ctu, pizpsobenm tkm podmnkm pro rst, vzbuzujcm n respekt, histori, podncujc nai zvdavost, nebo umstnm v lokalit, pozoruhodn dotvejcm architekturu objektu.

HLASOVN BYLO UKONENO, VSLEDKY INTERNETOVHO HLASOVN ZDE

NAVREN STROMY :
STROM SLO 1

 

druh stromu: vrba smuten

umstn stromu: na behu eky Me, u mostu v Rokycanov ul. v Tachov

obvod kmene: 3,10 m

do ankety navrhla: Dukov Ivrin, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Vrba je pomrn star, jej vtve se dojemn skln nad ekou.

strom 01STROM SLO 2

druh stromu: buk erven

umstn stromu: prostranstv mezi Z Kosteln a kostelem Nanebevzet Panny Marie

obvod kmene: 3,45 m

do ankety navrhli: Struek Ji, Tachov
263 k Z Kosteln ul., Tachov
Bareov Eva, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety:

    • Dominantn strom v centru msta, kter mapuje destky let vzdlanost oban naeho msta.
    • Krsn, rozloit strom, vhodn umstn, kter poskytuje stn o pestvkch, krl okol a je krytem pro ptky a hmyz
    • Je to pekrsn solitr, kter jako jedin ve sv velikosti peil v centru msta a zasluhuje nai pozornost. Bez tohoto buku by tato lokalita ztratila svj charakter a kouzlo.
strom 02STROM SLO 3

druh stromu: jrovec maal

umstn stromu: pod nmstm, mezi vstupn branou na zmek a vchodem do zmeckho sklpku

obvod kmene: 3,20 m

do ankety navrhla: Klmov Daniela, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Je to strom, kter jako obyvatelka Tachova vnmm u od mld, kdy jsme pod nm ekvali pi nvtv zmeckho sklpku a dodnes ho potkvm pi kad cest do prce a stal se tak soust vtiny mch dn. Ostatn obyvatel Tachova ho urit tak znaj a berou ho jako samozejmou soust zkout zmeck brny. Myslm, e kdyby tam jednou nestl, tak si toho vimne kad a vem by nm moc chybl.

strom 03STROM SLO 4

druh stromu: lpa srdit

umstn stromu: mezi domem .p. 1520 Zren ul. v Tachov a restaurac Baileys

obvod kmene: 1,18 m

do ankety navrhla: Mal Jana, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Strom navrhuji, protoe krsn kvete, von a je liv

strom 04STROM SLO 5

druh stromu: buk lesn

umstn stromu: pi cest odboujc z ul. P.Velikho v Tachov v mst ped stavebninami k nhonu eky Me

obvod kmene: 3,30 m

do ankety navrhla: Zajkov Jana, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Strom navrhuji, protoe je krsn, vysok a na kmeni m oi (jizvy po vtvch).

strom 05STROM SLO 6

druh stromu: lpa srdit

umstn stromu: pi cest na Vysokou

obvod kmene: 1,40 m

do ankety navrhla: Hakov Ludmila
Klub eskch turist Tachov
Mautnerov Alena, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Lpu navrhuji, protoe krsn von a je liv.
Kdy kvete, krsn von, kvty jsou liv a navc n klub sponzoruje obas plenice U lpy v Kurojedech (slivovic). Take n vztah k lp je vce ne kladn.

strom 06STROM SLO 7

druh stromu: slivo

umstn stromu: v travnat ploe u domu chod .p. 1498 ul. Stadtrodsk v Tachov

obvod kmene: 1,15 m

do ankety navrhla: Pulerov Jiina, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Strom navrhuji pro zdobnost sdlit vchod, pro kadoron bohatost kvt brzy zjara, kdy ostatn stromy jet zimomiv podimuj.

strom 07STROM SLO 8

druh stromu: buk erven

umstn stromu: v parku U letnho kina v prostoru pod prodejnou lahdek

obvod kmene: 4,40 m

do ankety navrhli: Burda Petr, Tachov
Voltr Pavel, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Strom pozoruji u od dtstv. Je na krsnm mst v parku, co umocuje jeho vzneenost.

strom 08STROM SLO 9

druh stromu: oek krlovsk

umstn stromu: ped Z Hornick v Tachov budova pstavby

obvod kmene: 1,65 m

do ankety navrhli: ci Z Hornick ul.

dvod, pro je strom navren do ankety: Strom zskal v anket podan ky tto koly 167 hlas. a stal se nejkrsnjm stromem Z Hornick.

strom 09STROM SLO 10

druh stromu: javor klen

umstn stromu: v mst napojen stezky kolem eky Me na Vodn ul. v Tachov

obvod kmene: 2,75 m

do ankety navrhla: Komnov Ivana, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Jde o vt z dvojice krsnch starch javor, mezi ktermi byla Bo muka. Z Boch muk zstaly dnes jen trosky, ale stromy zde stoj ve sv krse a mohutnosti dl.

strom 10STROM SLO 11

druh stromu: slivo mirabelka

umstn stromu: pod hitm nad domem .p. 1625 v Teov ul. v Tachov

obvod kmene: 0,83 m

do ankety navrhl: Gonov Ilona ml., Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Pro vzpomnku na dtsk vesmrn bitvy

strom 11STROM SLO 12

druh stromu: dub letn

umstn stromu: Tachov Na Svat v soukrom zahrad naproti restauraci Na Svat

obvod kmene: 4,60 m

do ankety navrhla: Hebejkov Jana, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Jde o krsn a star strom.

strom 12STROM SLO 13

druh stromu: javor klen

umstn stromu: u silnice (ul.P.Velikho) naproti arelu stavebnin

obvod kmene: 3,80 m

do ankety navrhl: Jebek Hubert, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Strom m vrazn vtve, take psob dojmem velk bonsaje.

strom 13STROM SLO 14

druh stromu: dub letn

umstn stromu: v parku U letnho kina u cestiky vedouc z ul. Sadov (pod Blm domem)

obvod kmene: 4,80 m

do ankety navrhla: Gonov Ilona, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Jde o majesttn krsn star strom, kter svou mohutnost pitahuje oi kolemjdoucch.
Je ivm dkazem toho, e se siln jedinec vyrovn jak s obasnmi nepznivmi podmnkami, tak s bhem asu.

strom 14STROM SLO 15

druh stromu: lpa srdit

umstn stromu: v parku U letnho kina u Sadov ul. v Tachov

obvod kmene: 3,75 m

do ankety navrhla: Mirtlov Marie, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Od svho pchodu do Tachova jsem msto vnmala pes stromy a vude byla lpa. Lpa, jej listy maj tvar srdce, lpa, jej kvt je medonosn, lpa, jej devo se hod pro postel i rakev, lpa, v n odjakiva byli spravedliv a dob duchov. Hledala jsem tu jednu jedinou konkrtn lpu jsem nachzela vude Tachov je msto lip. V dob jejich kvtu cel msto von.

strom 15STROM SLO 16

druh stromu: trnovnk akt

umstn stromu: u kiovatky ul. Zmeck a Husitsk v Tachov, na ploe pod dtskm oddlenm polikliniky

obvod kmene: 0,78 m

do ankety navrhl: Krupika Ji, Tachov

dvod, pro je strom navren do ankety: Strom je zajmav svm vzhledem a i jeho such sti poskytuj domov rznm drobnm ivoichm.

strom 16HLASOVN BYLO UKONENO, VSLEDKY INTERNETOVHO HLASOVN ZDE

SLAVNOSTN VYHLEN vsledku hlasovn probhne v pondl 20. jna 2008 v rmci slavnostnho zakonen kampan TACHOV MSTO STROMٓ. Navrhovatel t strom s nejvym potem hlas, obdr zajmav ceny.

 

 

 

loga